Tarvitsetko apua taloyhtiöasioissa?


TALOYHTIÖN ASIANTUNTIJAPALVELUT:

  • Taloyhtiön johdon ja hallituksen avustaminen sekä perehdyttäminen keskeisiin hallintotehtäviin

  • Tarvittaessa myös yhtiön hallituksessa toimiminen erillisen toimeksiantosopimuksen mukaan

  • Yhtiöjärjestyksen muutoksiin liittyvä konsultointi ja neuvonta

  • Muu asunto-osakeyhtiön oikeudellisiin asioihin liittyvä neuvonta
  • Riitojen ratkaisuun ja sovitteluun ohjaaminen

  • Huoneistotietojärjestelmään (HTJ) liittyvät palvelut, kuten osakekirjojen mitätöinti, omistuksen sähköinen rekisteröinti, lakisääteisten tietojen vieminen hallintakohderekisteriin ym.

Ota yhteyttä palveluntarpeen kartoittamiseksi!